Earth is calling …

Be the change that you wish to see in the world.

Mahatma Gandhi 

ในฐานะที่เป็นประชากรคนหนึ่งของดาวเคราะห์ดวงนี้
ก็อยากจะเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่สร้าง “แรงกระเพื่อม” ให้สังคมไทย
ใส่ใจ และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต
ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไป

SOS Sustainability 101 on Podbean and Apple Podcast

 • I’ll find a way or make one

  1. August 2019 by

  I am passionate with sustainability in business since I was 20. 15 years later, I still enjoy working in this field. I love to be a small piece of a giant engine that changes the direction of global business towards a more sustainable world. I work full-time as a consultant, provide consulting services and deliver… Read more

 • Episode 261

  25. June 2020 by

  การค้ามนุษย์กับธุรกิจไทยในปัจจุบัน (4/4) วันนี้เรายังคุยกันเรื่องการค้ามนุษย์หรือแรงงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในธุรกิจ จากการทำงานที่เจอเอง เรื่อง human rights เป็นประเด็นค่อนข้างใหม่ในเชิงธุรกิจ ธุรกิจก็จะถามว่าเกี่ยวอะไรกับฉัน?  ตอนสุดท้ายนี้เราจะคุยถึงเรื่องวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งค่อนข้างซับซ้อนมาก เมื่อถามว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมที่ยังมีอยู่ในหลาย ๆ ประเทศนี้ ใครควรต้องมีบทบาทบ้าง แล้วก็ทำอะไรบ้าง ? คุณ Pan ยอมรับว่าตอบยากมาก จริง ๆ รัฐบาลไทยก็มีการขับเคลื่อนค่อนข้างรวดเร็ว พยายามเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่เราทำกันมา 30-40 ปีแล้ว ภายในเวลา 4-5 ปีนี้  ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาสภาวะแรงงานขัดหนี้ รัฐบาลไทยได้ลดค่าใช้จ่ายของ visa work permit ลงเกิน 2 เท่าแล้ว แต่ค่าใช้จ่ายจากประเทศต้นทางก็ยังมีสูง  ดังนั้นต้องมีการปรับกระบวนสรรหาแรงงานจากประเทศพม่า กัมพูชา ลาว เพื่อให้ลดความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายลง รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านปัญหาที่คนงานไม่ทราบหรือได้ข้อมูลที่ผิดพลาดว่าเขาจะต้องเข้ามาทำงานอะไรในไทย ซึ่งตรงนี้แม้มีกระบวนการทำงานระหว่างประเทศที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว แต่ขั้นตอนค่อนข้างเยอะ ใช้เวลานาน จึงเป็นช่องทางให้เกิดเป็นปัญหาเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่แรงงานอาจพบในขั้นตอนการจ้างงานนี้ สุดท้ายคนต้องรับผิดชอบ ก็คือ นายจ้าง เพราะว่าตามกฎหมายหลาย… Read more

 • Episode 260

  21. June 2020 by

  การค้ามนุษย์กับธุรกิจไทยในปัจจุบัน (3/4) วันนี้จะมาคุยถึงแรงผลักดันว่าทำไมธุรกิจจะต้องใส่ใจเรื่องการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานของตัวเอง รวมทั้งเรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจและบทบาทของแต่ละภาคส่วนกันค่ะ  ตัวที่ผลักดันเรื่องนี้มาจากตรงไหนกันแน่ ?  ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากต่างประเทศ เพราะ ILO (International Labour Organization) ถือว่าเป็นองค์กรระหว่างประเทศ หรือพวก UN ต่าง ๆ มี SMEs บางแห่งทำได้ดีมาก เพราะต้องการส่งออกไปยังตลาดที่ยุโรป ก็ต้องทำตามภาคบังคับของเขา บางครั้งก็มองว่านี่เป็นการกีดกันธุรกิจทางการค้าแบบใหม่  จากประสบการณ์ คุณ Pan ยอมรับว่าเป็นคำถามที่ค่อนข้างตอบยาก ส่วนใหญ่แล้วมาจากอเมริกา ยุโรป ที่มีกฎหมายทางนี้ออกมา แต่ความท้าทายที่เกิดขึ้นตอนนี้ ก็คือผู้ประกอบการในไทยก็มี pressure สูง เพราะรัฐบาลไทยต้องการเร่งขับเคลื่อนในเรื่องนี้ บางธุรกิจก็ไม่มีทรัพยากรพอที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานในระยะเวลาที่เร็วขนาดนั้น  ดังนั้น ธุรกิจต้องพร้อมเรื่องเงินทุนและเรื่องกำลังคนจึงจะทำให้ผ่านตามมาตรฐานเหล่านี้ได้ นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการเล็ก ๆ อาจมีปัญหาในการขยายตลาดการส่งออก  คุณ Pan ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า แรงผลักดันที่มาจากฝั่งอเมริกากับยุโรป จะมีกฎหมายอยู่ 2 ประเภทหลักๆ  ประเภทแรกเรียกว่า การเปิดเผยข้อมูล ว่าบริษัทได้ take action… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close