Episode 14

ตึกระฟ้าที่สร้างจากไม้

SOS – EP14 ตึกระฟ้าที่สร้างจากไม้

Timber! Wooden skyscrapers take root in Vancouver

The Guardian Weekly: 2 Aug 2019

ตึกระฟ้าสีเขียวที่สร้างด้วยไม้เป็นหลัก สถาปนิกเค้าทำอย่างไรนะ?

วันนี้จะพาทุกท่านไปยังประเทศแคนาดา British Columbia ภูมิภาคที่มีต้นไม้ใหญ่เป็นที่เชิดหน้าชูตา ปัจจุบันนี้ เหล่าสถาปนิกชาวแคนาเดียน ต้องการที่จะสร้างยักษ์ใหญ่ที่ทำจากไม้ นั่นก็คือ ตึกระฟ้าที่สร้างจากไม้ทั้งหมด!

ซึ่งตอนนี้ ในเมือง Vancouver ตึก 18 ชั้น สูง 53 m ชื่อ Brock Commons ได้ยืนตระหง่าน เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีความเป็นไปได้มากมายที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ด้วยไม้ ตึกนี้ เคยเป็นตึกที่สร้างด้วยไม้ที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเสียแชมป์ให้กับ Mjøstårnet by Voll Arkitekter in Brumunddal, Norway 85.4 m ในเดือนมีนาคม 2019 การก่อสร้างตึกนี้ ราคาถูก เร็ว และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าตึกที่สร้างด้วยเหล็กและคอนกรีต โดยคาดการณ์ว่า ปริมาณ carbon ที่ถูก offset สูงถึง 2,432 metric tonnes 

ส่งผลให้ภาครัฐของแคนาดามีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและข้อกำหนดของการสร้างตึกด้วยไม้ โดยใช้ Brock Commons เป็นกรณีตัวอย่าง

ส่วน Vancouver ก็มีแผนที่จะผลักดันขีดจำกัดการสร้างตึกระฟ้าที่ทำจากไม้ขึ้นอีก โดยมีแผนที่จะสร้าง Canada Earth Tower มีจำนวน 40 ชั้น ซึ่งจะกลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกที่ทำจากไม้ ประกอบด้วยห้องพักอาศัย 200 ครอบครัว และจะมีสวนทุก ๆ 3 ชั้น พร้อมทั้งมีพื้นที่สำหรับออฟฟิศและร้านค้าอีกด้วย

ตัวเลขของตึกขนาดกลางที่สร้างจากไม้ในประเทศแคนาดามีเกือบ 500 แห่ง

Michael Green สถาปนิกจากเมือง Vancouver กล่าวว่า การสนับสนุนการสร้างตึกด้วยไม้ของประเทศแคนาดา ส่งผลกระทบไปทั่วโลก เช่น อเมริกาและจีน ที่ผ่อนคลายข้อกำหนดในการสร้างตึกด้วยไม้

เหตุผลที่แคนาดา ต้องการรับบทบาทเป็นผู้นำในด้านนี้ มาจากทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ของแคนาดาเอง พื้นที่ป่าไม้กว่า 3.5 ล้าน ตารางกิโลเมตร คิดเป็น ⅓ ของประเทศคือพื้นที่ป่า ซึ่งมีขนาดพอ ๆ กับประเทศอินเดีย 

ทั้งนี้ การตัดไม้มาสร้างตึกนั้น ก็มีเสียงต่อต้าน ว่าไม้ที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบนั้น ต้องได้รับการควบคุม ว่าไม่ได้มาจาก old-growth forest (natural forests that have developed over a long period of time, generally at least 120 years (DNR definition and consistent with definitions for the eastern United States), without experiencing severe, stand-replacing disturbance—a fire, windstorm, or logging.) เพราะหากมีการตัดไม้ในป่าชนิดนี้ จะทำให้ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า ทำลายตัวดูดซับคาร์บอนที่มีประสิทธิผล และทรัพยากรที่ยากแก่การฟื้นคืน

ซึ่งเค้าก็มีวิธีในการทำป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยเลือกตัดไม้เป็น second-growth forest (a forest or woodland area which has re-grown after a timber harvest, until a long enough period has passed so that the effects of the disturbance are no longer evident.) เท่านั้น

คนทั่วไปมักจะกังวลถึงการใช้ไม้เป็นวัสดุก่อสร้างทั้งในเรื่องความแข็งแรงและการติดไฟง่าย ซึ่งเทคโนโลยีที่เค้านำมาใช้ในการก่อสร้างนั้นคือไม้แปรรูป Cross-Laminated timber (CLT) ซึ่งได้จากการนำไม้หลายๆ ชิ้น มาเชื่อมเข้าด้วยกาวต่อกันเป็นชั้นๆ ในลักษณะคล้ายเลโก้ และออกแบบให้มีความแข็งแรงเกินกว่าไม้ทั่วๆ ไป 

ภายในปี 2024 Sumitomo Group คาดว่าจะสร้างตึก 70 ชั้นจาก CLT ในกรุงโตเกียว เมืองที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อแผ่นดินไหว

เค้าบอกว่า ความจริงแล้ว CLT เป็นพัฒนาโดยชาวสวิส มาหลายสิบปีแล้ว หากแต่กฎหมายใน EU ยังไม่ผ่อนคลายให้การนำไปใช้เกิดขึ้นจริง ซึ่งต่างจากทางอเมริกาเหนือ ที่เริ่มนำมาใช้งานจริง 

โดย Green ก็กล่าวทิ้งท้ายว่า

The truth is, there is no such thing as sustainable building.
Everything we do in building includes taking a cost out of something.

การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนจะเพิ่มต้นทุนของอุตสาหกรรมป่าไม้ บริษัทก่อสร้าง และผู้เสียภาษี แต่สำหรับ British Columbia บ้านสำหรับอดีตและอนาคต นั่นเป็นต้นทุนที่คุ้มค่าที่จะจ่าย

วันนี้ ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรมีการพิจารณาการสร้างตึกระฟ้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรึยังคะ?

Categories Allgemein

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close